Anketiranje i istraživanje tržišta

Svima našim klijentima nudimo i usluge anketiranja i istraživanja tržišta na području cijele Republike Hrvatske.  Za prikupljanje podataka koristimo sljedeće kvantitativne metode:

 

  • Istraživanje putem papira i olovke – (PAPI – pen and pencil interviewing)
  • Kompjuterski podržano anketiranje (CAPI – computer aided personal interviewing)
  • Kompjuterski podržano telefonsko anketiranje (CATI – computer aided web interviewing)

 

Ovim metodama prikupljamo podatke od velikog broja ispitanika, a rezultati se prikazuju  tabelarno ili u obliku dijagrama u sklopu izvještaja. Statistička obrada podataka je olakšana jer su upitnici standardizirani tj. identična pitanja postavljaju se svim ispitanicima.

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Job Quick Search