Usluge prilikom ustupanja radnika

 

Kao agencija za privremeno zapošljavanje, specijalizirani smo za pronalazak i zapošljavanje kandidata na nižim i srednjim pozicijama. Svi naši ustupljeni radnici prolaze kroz selekcijski proces koji uključuje strukturirane intervjue kao i psihologijsko testiranje. Ovisno o potrebama radnog mjesta testiraju se:

 • opće i specifične intelektualne sposobnosti
 • osobine ličnosti
 • komunikacijske i socijalne vještine itd.

 

Naš iskusni tim psihologa i recruitera provodi selekciju i garantira kvalitetu odabranih kandidata, a svi koraci selekcijskog procesa dogovaraju se sukladno potrebama i željama klijenata.

Usluge koje nudimo prilikom ustupanja radnika obuhvaćaju:

 • potragu i ustupanje radnika za privremeno obavljanje posla
 • preuzimanje i ustupanje poznatih radnika za privremeno obavljanje posla
 • savjetovanje pri korištenju privremenog zapošljavanja

Usluge bez ustupanja radnika

 

Klijentima nudimo i usluge koje mogu zakupiti bez ustupanja radnika:

 • Potraga i selekcija kandidata na zahtjev klijenta
  • kandidate pronalazimo putem vlastite baze životopisa
  • surađujemo s najjačim portalima za oglašavanje radnih pozicija čime osiguravamo visoku razinu zatvaranja pozicija

 

 • Testiranje kandidata i izlazni intervju

 

 • Payroll – obračun plaća
  • Naša stručnost temelji se na kontinuiranim edukacijama iz područja računovodstva, poreza i financija kao i na suradnji s više od 120 klijenata

Analiza stvarno ugovorenih i isplaćenih plaća

Analiza stvarno ugovorenih i isplaćenih plaća nastala je obradom plaća koje tvrtka Electus DGS isplaćuje svojim ustupljenim radnicima*. 

*Prema Zakonu o radu ugovorena plaća i drugi uvjeti rada ustupljenog radnika ne smiju biti utvrđeni u iznosu manjem, odnosno nepovoljnijem od plaće, odnosno drugih uvjeta rada radnika zaposlenog kod korisnika na istim poslovima, koje bi ustupljeni radnik ostvario da je sklopio ugovor o radu s korisnikom (članak 46., stavak 5). 

 

Opcije izvještaja 

Analiza stvarno ugovorenih i isplaćenih plaća – 1 pozicija 

 • Detaljni izvještaj za jednu odabranu poziciju iz kataloga 
 • Prikaz bruto1 ugovorene i isplaćene plaće kroz srednju vrijednost, prvi kvartil, medijan i treći kvartil, županije rada 
 • Dodatni prikaz statičkih podataka po poziciji: spol, dob, stručna sprema 
 • Benchmark po  djelatnosti, županiji rada ili nekom drugom kriteriju 
 • Prikaz dodataka/uvećanja na plaću 

Analiza stvarno ugovorenih i isplaćenih plaća po djelatnosti 

 • Prikaz bruto1 ugovorene i isplaćene plaće kroz srednju vrijednost, prvi kvartil, medijan i treći kvratil 
 • Dodatni prikaz statičkih podataka po poziciji : spol, dob, stručna sprema 
 • Dostupni izvještaji za djelatnosti: 
  • C-prerađivačka industrija 
  • G-trgovina na veliko i malo 
  • J-informacije i komunikacije 
  • B-rudarstvo i vađenje 
  • H-prijevoz i skladištenje 
  • Ostale djelatnosti zastupljene su izvještajima za jednu ili više pozicija 

Katalog pozicija s cijenama izvještaja preuzmite ovdje.

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Job Quick Search