Istraživanje o visini i analiza plaća

Istraživanje o visini plaća

 • ovisno o potrebi klijenta, istražujemo trenutno stanje plaća za željenu radnu poziciju
 • u istraživanju sudjeluju kandidati iz baze životopisa tvrtke Electus DGSa
 • istraživanje se radi putem telefonskog intervjua te se bilježe sljedeći podaci:
  • visina neto primanja
  • nagrade (bonusi i sl.)
  • generalni uvjeti rada – opis
  • lokacija rada
  • statistički podaci
   • spol
   • dob
   • stručna sprema
  • te ostala pitanja bitna klijentu
 • s klijentom se dogovara željeni broj ispitanika po radnoj poziciji

 

Analiza plaća

Tamo gdje je moguće tvrtkama nudimo i podatke o ugovorenim i stvarno isplaćenim plaćama ustupljenih radnika tvrtke Electus DGS:

 • broj ustupljenih radnika na razini godine varira te se kreće od 1.500 do 2.200
 • broj plaća u analizi ovisi o broju mjeseci koje su radnici proveli na radnim pozicijama
 • podaci koje prikazujemo u analizi:
  • bruto1 ugovorena plaća (srednja vrijednost, prvi kvartil, medijan, treći kvartil)
  • bruto1 isplaćena plaća
  • prikaz dodataka na plaću
  • benchmark po djelatnosti i županiji rada

Katalog radnih pozicija s popisom djelatnosti:

pdf-icon

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Job Quick Search