Analiza plaća

Analiza stvarno ugovorenih i isplaćenih plaća nastala je obradom plaća koje tvrtka Electus DGS isplaćuje svojim ustupljenim radnicima, njih 2.200 godišnje.

Period obrade plaća: 1.8.2018. do 31.7.2019. godine

Broj plaća u obradi: 21.088

Opcije izvještaja


Analiza stvarno ugovorenih i isplaćenih plaća
 – 1 pozicija 

 • Detaljni izvještaj za jednu odabranu poziciju iz kataloga 
 • Prikaz bruto1 ugovorene i isplaćene plaće kroz srednju vrijednost, prvi kvartil, medijan i treći kvartil, županije rada 
 • Dodatni prikaz statičkih podataka po poziciji: spol, dob, stručna sprema 
 • Benchmark po  djelatnosti, županiji rada ili nekom drugom kriteriju 
 • Prikaz dodataka/uvećanja na plaću 

Analiza stvarno ugovorenih i isplaćenih plaća po djelatnosti 

 • Prikaz bruto1 ugovorene i isplaćene plaće kroz srednju vrijednost, prvi kvartil, medijan i treći kvartil 
 • Dodatni prikaz statičkih podataka po poziciji : spol, dob, stručna sprema 
 • Dostupni izvještaji za djelatnosti:
  • C-prerađivačka industrija 
  • G-trgovina na veliko i malo 
  • J-informacije i komunikacije 
  • B-rudarstvo i vađenje 
  • H-prijevoz i skladištenje

Katalog pozicija:

pdf-icon

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Job Quick Search

Cart

Košarica