Kada koristiti uslugu privremenog zapošljavanja?

 

Naši klijenti najčešće koriste privremeno zapošljavanje prilikom:

  • sezonalnosti poslovanja – privremena potreba za povećanjem broja radnika zbog sezonskog porasta proizvodnih i ostalih potreba
  • zabrane zapošljavanja (headcount freez) – ustupljeni radnici ne ulaze u trošak rada
  • potrebe za procjenom vještina radnika prije direktnog zapošljavanja
  • potrebe za pojednostavljenjem administracije – agencija obavlja sve administrativne i računovodstvene usluge vezane za radnike i na taj način omogućava korisniku da se usredotoči na svoju osnovnu djelatnost
  • potrebe za fleksibilnijim upravljanjem novčanog tijeka – agencija isplaćuje plaće ustupljenim radnicima na isti dan na koji se isplaćuju plaće radnicima direktno zaposlenim kod korisnika, a korisniku može biti omogućena odgoda plaćanja kod agencije

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Job Quick Search