Kako do radnika za privremeno obavljanje posla?

Proces ustupanja radnika započinje sa Ugovorom o ustupanju radnika koji definira odnos Electus DGS > Klijent > Ustupljeni radnik.

Pri ustupanju radnika Electus DGS samostalno obavlja selekciju kandidata za dogovorene pozicije te odabrane kandidate upućuje klijentu koji obavlja završni odabir kandidata koji će biti zaposleni.

Najčešći poslovi koje ElectusDGS u sklopu ustupanja obavlja za klijenta su:

  • selekcija i regrutacija kandidata
  • izrada ugovora o radu i pripadajućih aneksa
  • organiziranje i potpisivanje Ugovora o radu s radnikom
  • prijava radnika na HZMO, HZZO te osiguravajuće društvo
  • upućivanje radnika po potrebi na liječničke i sanitarne preglede
  • usklađivanje evidencija i vođenje brige o poštivanju zakonskih okvira
  • izdavanje raznih potvrda za radnike
  • izračun i isplata plaća ustupljenim radnicima
  • vođenje evidencije o razmjernim trajanjima godišnjih odmora
  • ostali administrativni poslovi
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Registration is currently disabled.

Forgotten Password