Kada koristiti uslugu privremenog zapošljavanja?

Naši klijenti najčešće koriste privremeno zapošljavanje prilikom:

  • sezonalnosti poslovanja – privremena potreba za povećanjem broja radnika zbog sezonskog porasta proizvodnih i ostalih potreba
  • zabrane zapošljavanja (headcount freez) – ustupljeni radnici ne ulaze u trošak rada
  • potrebe za procjenom vještina radnika prije direktnog zapošljavanja
  • potrebe za pojednostavljenjem administracije – agencija obavlja sve administrativne i računovodstvene usluge vezane za radnike i na taj način omogućava korisniku da se usredotoči na svoju osnovnu djelatnost
  • potrebe za fleksibilnijim upravljanjem novčanog tijeka – agencija isplaćuje plaće ustupljenim radnicima na isti dan na koji se isplaćuju plaće radnicima direktno zaposlenim kod korisnika, a korisniku može biti omogućena odgoda plaćanja kod agencije
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Registration is currently disabled.

Forgotten Password