IZDVAJANJE POSLOVNOG PROCESA (OUTSOURCING) – HR (KADROVSKA) ADMINISTRACIJA

Kako bi što uspješnije poslovale na domaćem, a posebno međunarodnom tržištu, organizacije moraju neprekidno tražiti nove instrumente i strategije kojima će unaprijediti konkurentsku sposobnost. Jedna od strateških opcija koje mogu primijeniti jest izdvajanje poslovnih procesa (outsourcing). Kako bi zadržale iznimnu razinu profesionalne etike i visoke standarde poslovanja mnoge se tvrtke odlučuju kadrovsku administraciju prepustiti vanjskim službama te se tako rasteretiti svih ili dijela odgovornosti vezanih uz odjel ljudskih resursa.

Izdvajanje poslovnog procesa (outsourcing) upravljanja HR (kadrovskom) administracijom za cilj ima pružati podršku tvrtkama u prikupljanju osobnih podataka i dogovaranju predradnji za zapošljavanje, zapošljavanje i obavljanje provjere interne dokumentacije uz iznimno razumijevanje i primjenu radno pravnog i poreznog zakonodavstva.

Glavni benefit prilikom angažmana vanjske službe, osim što će posao obavljati za to specijalizirani kadar s dugogodišnjim radnom pravnim iskustvom u pronalaženju najprikladnijih rješenja, mogućnost je bolje koncentracije tvrtke na postizanje svog glavnog cilja.

Pod uslugom naše HR (kadrovske) administracije uključeno je:

  • Prijava/odjava radnika na obavezna osiguranja
  • Prikupljanje potrebne dokumentacije radnika
  • Pripremanje i ažuriranje propisanih evidencija o radnicima (matična knjiga)
  • Izrada i provjera postojeće interne dokumentacije (ugovori o radu, odluke, pravilnici,…)
  • Pripremanje dokumentacije za prestanak radnog odnosa i izrada opomena pred otkaz
  • Kontaktiranje radnika radi prikupljanja osobnih podataka i dogovaranja predradnji za zapošljavanje
  • Vođenje evidencije o istecima osposobljavanja (liječnički pregledi, zaštita od požara, zaštita na radu)
  • Pripremanje refundacija za bolovanje i liječničke preglede
  • Otvaranje i zatvaranje putnih naloga, loko vožnja i ostalih troškova radnika
  • Administriranje ozljeda na radu

 

Razmišljate o izdvajanju HR (kadrovske) administracije i želite čuti više detalja o našim uslugama?
Slobodno nam se obratite, rado 
ćemo odgovoriti na sva Vaša pitanja!

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Registration is currently disabled.

Forgotten Password