Opći uvjeti korištenja

 

 

  1.  Uvodne odredbe

 

Ovim Uvjetima korištenja uređuju se prava i obveze u vezi s korištenjem internetske stranice www.electus.hr u vlasništvu trgovačkog Electus DGS d.o.o. za privremeno zapošljavanje iz Zagreba, Strojarska cesta 20, MBS 080472105, OIB 91413782576, evidentiran u Knjigu evidencije Agencija za privremeno zapošljavanje pod brojem 7/04 pri Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva (dalje u tekstu: Agencija).

 

Uvjeti korištenja, sve njegove izmjene i dopune koje bi uslijedile vrijede od dana kada su objavljeni na web stranici Agencije, te su sastavni dio svakog ugovora, usmenog ili pisanog, sklopljenog između Agencije i korisnika i obvezuju svaku fizičku i pravnu osobu koja koristi www.electus.hr.

 

Svatko tko pristupi internetskoj stranici ovim putem prihvaća Uvjete korištenja koji su na snazi u vrijeme posjeta internetskoj stranici i pristaje pridržavati se istih.  Uvjeti korištenja podložni su povremenim promjenama, te redovito provjeravajte  Uvjete korištenja kako biste bili sigurni da iste prihvaćate.

 

Svako korištenje internetske stranice u cijelosti ili bilo kojeg njegovog dijela koje nije u skladu s Uvjetima korištenja, smatrat će se zloupotrebom usluge koju pruža Agencija i kršenjem Uvjeta korištenja.

 

Agencija zadržava pravo da bez prethodne obavijesti napravi izmjenu ili ukine (privremeno ili trajno) bilo koji element  kao i sadržaj odnosno unos na internetskoj stranici uz primjenu dobrih poslovnih običaja. Nismo odgovorni staviti na korištenje internetsku stranicu, te svakako nećemo biti odgovorni ukoliko ista iz bilo kog razloga ili u bilo kom periodu ne bude dostupna djelomično ili u cijelosti.

 

Agencija zadržava pravo brisanja tekstova neprimjerenog, uvredljivog i diskriminatornog sadržaja, a koji sadržaj bi bio protivan Ustavu Republike Hrvatske, važećim prisilnim propisima i moralu.

 

  1. Korištenje i sadržaj internetske stranice

 

Ovim putem suglasni ste da dobrovoljno i izričito prihvaćate korištenje internetske stranice isključivo na svoju odgovornost.

 

Ukoliko odaberete ili Vam je dodijeljena korisnička identifikacijska lozinka ili bilo koji drugi podatak kao dio sigurnosnih postupaka dužni ste informacije čuvati kao povjerljive. Ukoliko utvrdimo da se ne pridržavate ovih Uvjeta korištenja možemo Vam u svakom trenutku onesposobiti Vašu korisničku identifikacijsku lozinku.

 

Dužni ste upoznati svakog tko pristupa internetskoj stranici putem Vaše internetske veze sa našim Uvjetima korištenja  i iste treba prihvatiti.

 

Samim pristupom internetskoj stranici potvrđujete da nećete djelovati na način koji može štetiti imidžu, interesu ili pravima Agencije.

 

Agencija provodi odgovarajuće sigurnosne mjere koje su prikladne za otkrivanje virusa, ali svakako morate biti svjesni da postojeće mjere sigurnosti za računalne sustave na internetu nisu u potpunosti pouzdane, te Vam s toga ne možemo jamčiti nepostojanje virusa ili drugih elemenata koje mogu uzrokovati promjene Vaših računalnih sustava.

Agencija nije dužna provjeriti točnost Sadržaja na stranice te ne jamčimo korisnost, preciznost, potpunost ili relevantnost Sadržaja, kao i da je navedeni Sadržaj ažuriran. Agencija izričito isključuje svu kao i odgovornost bilo koje vrste za odluke koje donosite na temelju Sadržaja na stranici.

 

  1. Prava intelektualnog vlasništva

 

Agencija ima isključivo autorsko pravo i prava intelektualnog vlasništva na stranici www.electus.hr , kao i na svim pojedinim elementima koji ga čine, kao što su ime, domena, tekst, vizualni i audio elementi, vizualni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi.

 

Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela internetske stranice bez izričite prethodne pisane suglasnosti Agencije kao nosioca isključivih autorskih prava smatrat će se povredom autorskih prava Agencije i podložno je pokretanju sudskih postupaka u skladu sa važećim propisima Republike Hrvatske.

 

  1. Poveznice i povezivanje

 

Na internetskoj stranici mogu se nalaziti poveznice na druge internetske stranice trećih koji nisu povezani sa nama. Agencija nije odgovorna za  sadržaj ili točnost bilo kojih vanjskih stranica ili stranice koje su povezane sa našom stranicom.

Korištenje poveznica na bilo koje vanjske stranice ili stranice trećih je na vlastitu odgovornost, te svako povezivanje na našu internetsku stranicu sa stranica trećih zahtijeva naše prethodno pisano odobrenje.

 

  1. Osobni podaci

 

Prikupljanje i korištenje Vaših osobnih podataka regulirano je našom Politikom o privatnosti čije odredbe su inkorporirane u ove Uvjete korištenja i dostupne su na stranici www.electus.hr.

 

  1. Ograničenje odgovornosti i izostanak jamstva

 

U mjeri u kojoj je dopušteno važećim zakonom ne jamčimo niti izjavljujemo da su internetska stranica i/ili sadržaj točni, cjeloviti ili pouzdani kao ni da neće doći do narušavanja prava trećih. Također, u mjeri u kojoj je dopušteno važećim zakonom ne jamčimo da će funkcionalni aspekti internetske stranice i/ili sadržaj biti bez pogrešaka kao niti da su serveri bez virusa i slično.

Svako korištenje internetske stranice i/ili sadržaja je na vlastitu odgovornost , a sve na internetskoj stranici se nudi u „ postojećem obliku“ i na „ postojeći način“ bez jamstava bilo koje vrste.

 

  1.  Jurisdikcija i rješavanje sporova

 

Na sve pravne odnose koji nastanu uz ove Uvjete korištenja primjenjuje se hrvatsko materijalno pravo izuzev odredbi koje se odnose na rješavanje sukoba zakona.

 

Sve eventualne sporove stranke će pokušati riješiti mirnim putem, a u slučaju pokretanja sudskih postupaka, isključivo je nadležan stvarno nadležni sud u Zagrebu.

 

 

  1.  Završne odredbe

 

Ovi Uvjeti korištenja stupaju na snagu od dana njihovog objavljivanja na web stranici www.electus.hr. Agencija zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti i dopuniti ove Uvjete korištenja.

 

Važećim Uvjetima korištenja smatrat će se verzija objavljena na web stranici www.electus.hr.

Sva pitanja, komentare, zahtjeve kao i sumnju na zlouporabu osobnih podataka možete prijaviti pisanim putem na adresu Electus DGS d.o.o., ( Službenik za zaštitu osobnih podataka), Strojarska cesta 20, 10000 Zagreb ili na mail adresu szop@electus.hr.

 

 

 

 

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Job Quick Search

Cart

Košarica