Opći uvjeti korištenja Internet stranice www.electus.hr

Uvodne odredbe

Ovim Uvjetima korištenja uređuju se prava i obveze u vezi s korištenjem internetske stranice www.electus.hr (dalje: „OUK“) u vlasništvu trgovačkog društva Electus DGS d.o.o. za privremeno zapošljavanje iz Zagreba, evidentiran u Knjigu evidencije Agencija za privremeno zapošljavanje pod brojem 7/04 pri Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva, Strojarska cesta 20, MBS 080472105, OIB 91413782576, EUID HRSR.080472105 ,zastupano po članu uprave g. Tomislavu Hanžeku, IBAN: HR3024020061100470211 Erste&Steiermärkische Bank d.d. Zagreb (dalje u tekstu: Agencija).

Ovi OUK, sve njihove izmjene i dopune koje bi naknadno uslijedile vrijede od dana kada su objavljeni na web stranici Agencije, te su sastavni dio svakog ugovora, usmenog ili pisanog, sklopljenog između Agencije i korisnika i obvezuju svaku fizičku i pravnu osobu koja koristi www.electus.hr.

Internet stranica www.electus.hr koriste tzv. Kolačiće (eng. ‘Cookies’) kako bi se korisniku mogla besplatno pružiti usluga s potpunim funkcionalnostima i što kvalitetnijim sadržajem. Kolačići predstavljaju skup podataka koje generira poslužitelj web stranica i koje web preglednik sprema na disk korisnika u obliku male tekstualne datoteke, a kako je definirano u izjavi o prihvaćanju kolačića koja čini sastavni dio ovih OUK.

Svatko tko pristupi internetskoj stranici ovim putem izričito prihvaća OUK koji su na snazi u vrijeme posjeta internetskoj stranici www.electus.hr i pristaje na njihovu primjenu.  OUK podložni su promjenama, te pristupom Internet stranici www.electus.hr pristajete na njihovu primjenu u sadržaju i obliku koji je na snazi u trenutku vašeg pristupa Internet stranici www.electus.hr.

Svako korištenje internetske stranice www.electus.hr u cijelosti ili bilo kojeg njegovog dijela koje nije u skladu s ovim OUK, smatrat će se zloupotrebom usluge koju pruža Agencija i kršenjem OUK.

Agencija zadržava pravo u svakom trenutku i bez prethodne obavijesti napraviti izmjenu ili ukine (privremeno ili trajno) bilo koji element  kao i sadržaj odnosno unos na internetskoj stranici www.electus.hr. Agencija isključuje odgovornost za dostupnost  internetske stranice www.electus.hr, bilo djelomičnu ili potpunu.

Agencija pridržava isključivo pravo uklanjanja tekstova neprimjerenog, uvredljivog i diskriminatornog sadržaja, a koji sadržaj bi bio protivan Ustavu Republike Hrvatske, važećim prisilnim propisima i moralu i/ili običajima.

 

Korištenje i sadržaj internetske stranice www.electus.hr

Pristupom stranici www.electus.hr dajete svoju izričitu i bezuvjetnu suglasnost za korištenje internetske stranice www.electus.hr, i to isključivo na vlastitu odgovornost.

Ukoliko odaberete ili Vam je dodijeljena korisnička identifikacijska lozinka ili bilo koji drugi podatak kao dio sigurnosnih postupaka dužni ste sve tako prikupljene informacije čuvati kao povjerljive. Ukoliko utvrdimo da se ne pridržavate ovih OUK možemo Vam u svakom trenutku prema vlastitoj diskrecijskoj procjeni, na vaš trošak i rizik, onesposobiti Vašu korisničku identifikacijsku lozinku.

Pristupom Internet stranici www.electus.hr suglasni ste da treće osobe neće imati pristup Vašim korisničkim podacima (korisničko ime i lozinka) i dužni ste sve treće osobe koje pristupaju Internet stranici www.electus.hr s vaše IP adrese ili putem vaših korisničkih podataka upoznati sa sadržajem ovih OUK. Pristupom Internet stranici www.electus.hr smatramo da su sve treće osobe dale pristanak na ove OUK.

Samim pristupom internetskoj stranici potvrđujete da nećete djelovati na bilo koji način koji može štetiti poslovnom ugledu, interesu i/ili pravima Agencije.

Agencija provodi odgovarajuće sigurnosne mjere koje su prikladne za otkrivanje virusa, ali svakako morate biti svjesni da postojeće mjere sigurnosti za računalne sustave na internetu nisu u potpunosti pouzdane, te Vam s toga ne možemo jamčiti nepostojanje virusa ili drugih elemenata koje mogu uzrokovati promjene Vaših računalnih sustava.  Agencija isključuje bilo kakvu odgovornost za viruse, malware, trojane i/ili bilo koji drugi oblik malicioznog softwarea, a uslijed kojeg može nastati ili je nastala šteta na vašem računalu i/ili računalnom sustavu. Radi izbjegavanja svake sumnje, Agencija ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo koju štetu koja bi Vam mogla nastati uslijed učitavanja malicioznih skripti bilo koje vrste.

Agencija nije dužna provjeriti točnost Sadržaja na stranici, te ne jamčimo korisnost, preciznost, potpunost ili relevantnost Sadržaja, kao i da je navedeni Sadržaj ažuriran. Agencija izričito isključuje svu kao i odgovornost bilo koje vrste za odluke koje donosite na temelju Sadržaja na stranici.

 

Prava intelektualnog vlasništva

Agencija je isključivi vlasnik i ovlaštenik autorskog prava i svih drugih oblika prava intelektualnog vlasništva na stranici www.electus.hr, kao i na svim pojedinim elementima koji ga čine, kao što su ime, domena, tekst, vizualni i audio elementi, vizualni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi. Svi dokumenti, podaci i/ili informacije ili bilo koji njihov dio objavljeni na web stranicama www.electus.hr ne smiju se koristiti, reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti bez izričitog pristanka Agencije.

Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela internetske stranice www.electus.hr, promjena programerskog koda, kopiranje objavljenih dokumenata, slika, izjava i/ili sadržaja, kao i svako drugo ponašanje koje može dovesti do povrede prava intelektualnog vlasništva Agencije, učinjeno bez izričite prethodne pisane suglasnosti Agencije kao nosioca i ovlaštenika isključivih autorskih prava smatrat će se povredom autorskih prava Agencije i podložno je kaznenom progonu, kao i pokretanju svih drugih sudskih postupaka u skladu sa važećim propisima Republike Hrvatske i primjenjivim međunarodnim propisima.

 

Poveznice i povezivanje

Na internetskoj stranici www.electus.hr mogu se nalaziti tzv. poveznice (engl: „hyperlinks“) na druge internetske stranice trećih osoba koje nisu povezani s Agencijom. Agencija nije odgovorna za  sadržaj ili točnost bilo kojih vanjskih stranica ili sadržaja objavljenih na njima.

Korištenje poveznica na bilo koje vanjske stranice ili stranice trećih je isključivo na vlastitu odgovornost, te svako povezivanje na našu internetsku stranicu sa stranica trećih zahtijeva naše prethodno pisano odobrenje.

 

Osobni podaci

Zaštita osobnih podataka korisnika stranice www.electus.hr, kao i poslovnih partnera Agencije, te njezinih radnika je jedno od temeljnih načela rada Agencije. Prikupljanje i korištenje Vaših osobnih podataka regulirano je našom Politikom o privatnosti čije odredbe su inkorporirane u ove Uvjete korištenja i dostupne su na stranici www.electus.hr.

 

Ograničenje odgovornosti i izostanak jamstva

Agencija u ovim OUK ne jamči niti izjavljuje niti preuzima nikakvu odgovornost  da su internetska stranica www.electus.hr i/ili sadržaj točni, cjeloviti ili pouzdani kao ni da neće doći do narušavanja prava trećih osoba. Agencija ne jamči, niti preuzima odgovornost bilo kakve vrste, da će funkcionalni aspekti internetske stranice  www.electus.hr i/ili sadržaj biti bez pogrešaka kao niti da su serveri bez virusa ili bilo kojeg drugog oblika malicioznog softwarea.

Svako korištenje internetske stranice www.electus.hr i/ili sadržaja objavljenih na stranici www.electus.hr je na vlastitu odgovornost, a svi sadržaji objavljeni na internetskoj stranici su objavljeni u dobroj vjeri i bez jamstava Agencije bilo koje vrste, te Agencija ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu korisniku Internet stranice www.electus.hr i/ili trećim osobama.

Agencija ne preuzima nikakvu odgovornost za postupke trećih osoba, a naročito za povrede osobnih podataka korisnika Agencije (bilo poslovnih partnera agencije i/ili fizičkih osoba kao krajnjih korisnika) učinjene od strane trećih osoba i/ili ugovornih partnera Agencije

Agencija pristupa uslugama trećih osoba (npr. Microsoft, Google, Amazon, Linkedin, Adoptotech d.o.o, itd)  u dobroj vjeri i bez ikakve namjere, voljne i/ili propusta u poduzimanju bilo kojeg postupka koji bi doveo ili može dovesti do povrede Vaših prava i/ili Vaših osobnih podataka. Stoga, kako je navedeno, Agencija ne preuzima nikakvu odgovornost za postupke, djela, činjenje i/ili nečinjenje trećih osoba – ugovornih partnera Agencije.

Internet stranica www.electus.hr može sadržavati i poveznice na sadržaje i dokumente, podatke i informacije kreirane od strane trećih osoba. Agencija nema nadzor nad takvim dokumentima, podacima i informacijama te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaja kreiranog od strane trećih osoba.

 

Nadležnost i rješavanje sporova

Na sve pravne odnose koji nastanu vezano uz primjenu ili tumačenje ovih OUK primjenjuje se hrvatsko pravo izuzev odredbi Zakona o rješavanju sukoba zakona u određenim odnosima. Primjena UN-ove konvencije o međunarodnoj prodaji robe je izričito isključena. Primjena trgovačkih i/ili poslovnih običaja je izričito isključena.

Sve eventualne sporove stranke će pokušati riješiti mirnim putem, a u slučaju pokretanja sudskih postupaka, isključivo je nadležan Trgovački sud u Zagrebu.

 

Završne odredbe

Ovi Uvjeti korištenja stupaju na snagu od dana njihovog objavljivanja na web stranici www.electus.hr. Agencija zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti i dopuniti ove Uvjete korištenja.

Važećim Uvjetima korištenja smatrat će se verzija objavljena na web stranici www.electus.hr.

Sva pitanja, komentare, zahtjeve kao i sumnju na zlouporabu osobnih podataka možete prijaviti pisanim putem na adresu Electus DGS d.o.o., ( Službenik za zaštitu osobnih podataka), Strojarska cesta 20, 10000 Zagreb ili na mail adresu szop@electus.hr.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Registration is currently disabled.

Forgotten Password